Tầm nhìn – Sứ mệnh

  • 3
  • 15/08/2017
  • Post by admin
Tầm nhìn

Trở thành đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, cung cấp cho Khách hàng giải pháp tăng năng suất chăn nuôi hiệu quả.

Sứ mệnh

Đóng góp vào sự phát triển ngành Nông Nghiệp Việt Nam và chất lượng cuộc sống người dân thông quan việc nâng cao năng suất của ngành chăn nuôi.

Giá trị cốt lõi